02.02.2023

Ferie z Dwójką - dzień czwarty

luty 2023

Zdarza się często, że dzieci spędzające mnóstwo czasu przed komputerem, mają problemy z nauką. Aby dowiedzieć się z czego one wynikają, wykreślcie co drugą literę i zapiszcie rozwiązania, oddzielając odpowiednio wyrazy.

 BTREAJKIKPOFNTCAEMNRTWRIAYCLJOI

PIRUOYBTLREWMAYCZGCDZIYRTEAMNYIAENMWZOERZTRYOSZEUPMYIAEBNTIWEZM

MGAJŁUYCZWAESPÓWBTSLŁAOSWMNYIDCKTFWEA

ZPAHLRESGUŁNOKŚTCLINWASTZIKROPLFE

NTIEEFCYHUĘVĆTDAOZSŁZGKAOYŁIY

SOŁKARBWEKMOIFĘLŚPNRIWETDAŁMOKNBIKILPARTOGBULKESMĄZTPAIRSHACNZIŁEJM

img

739
Dodaj Komentarz
  • 13
  • 4
  • 9
Komentarze