07.04.2013

VI Targi Pracy w CKU - 12.03.2013

W dniu 12 marca 2013r w godzinach 9:00 - 13:00, w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu odbyły się Targi Pracy, zorganizowane przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Katowicach, Agencję Rozwoju Lokalnego w Sosnowcu, firmę RENOMA z Będzina oraz MART-PRESS w Sosnowcu przy współudziale Powiatowego Urzędu Pracy w Sosnowcu.

Imprezą towarzyszącą Targom Pracy była konferencja pt. „Ekonomia społeczna szansą w walce z wykluczeniem społecznym” z udziałem zaproszonych przedstawicieli władz miasta Sosnowiec oraz reprezentantów sosnowieckich szkół ponadgimnazjalnych.

W przedsięwzięciu wzięło udział 26 firm, które oferowały stanowiska pracy dla osób bezrobotnych oraz uczących się, Wojewódzki Urząd Pracy z Katowic, Powiatowe Urzędy Pracy z Sosnowca, Jaworzna, Będzina, Katowic, MBP OHP Katowice oraz Filie z Dąbrowy Górniczej, Jaworzna, Siemianowic Śląskich, Chorzowa i Sosnowca. Łącznie przedstawiono klientom Targów ok. 1500 ofert pracy stałej i tymczasowej.

Podczas Targów odbyły się liczne szkolenia dla młodzieży z sosnowieckich szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, prowadzone przez doradców zawodowych MCIZ z Dąbrowy Górniczej, MCK z Mysłowic-„ Warsztat efektywnego poszukiwania pracy”, doradców zawodowych MCK w Katowicach – „Przedsiębiorczy w gimnazjum”, „Techniki szybkiego czytania, uczenia się i zapamiętywania”, lidera Klubu Pracy z Chorzowa a także doradcę MCK w Czeladzi – „Dokumenty aplikacyjne – tworzenie idealnego obrazu kandydata”. Doradcy Powiatowego Urzędu Pracy w Sosnowcu skierowali do młodzieży propozycję warsztatową - „Europejski rynek pracy” oraz „Planowanie kariery zawodowej”. Pracownik Agencji Rozwoju Lokalnego S.A. z Sosnowca zachęcał do kreatywności w trakcie szkolenia „Krok do przedsiębiorczości”. Rzecznik Praw Konsumenta zaznajomił młodzież z zawiłościami praw konsumenta. W sumie zaproponowano 9 tematów warsztatowych dla 20 grup młodzieży.

Jak co roku Targi cieszyły się ogromnym zainteresowaniem - łącznie odwiedziło je ok. 1600 osób.

 

 

 

 

 

 

 

 

0
Dodaj Komentarz
  • 8
  • 2
  • 6