28.03.2012

TARGI PRACY W CKU

 

 

 

 

 

Dzień 4 kwietnia 2012 r.  w godzinach 10 00 - 13 00 w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu, przebiegać będzie pod znakiem Targów Pracy, objętych patronatem Prezydenta Miasta Sosnowca. Patronat medialny objęła telewizja TVS.

Po raz piąty placówka kształcąca osoby dorosłe, wraz z  Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Katowicach, Agencją Rozwoju Lokalnego w Sosnowcu oraz PUP w Sosnowcu, wychodzi naprzeciw oczekiwaniom lokalnej społeczności o statusie osób bezrobotnych.

Zaproszeni do udziału w Targach pracodawcy przygotowali szeroki wachlarz ofert zawodowych, począwszy od propozycji krótkoterminowych poprzez stanowiska pracy stałej, skończywszy na opcjach zatrudnienia poza granicami kraju.

Wśród oferentów znajdują się także Powiatowe Urzędy Pracy, Młodzieżowe Biura Pracy z Katowic, Sosnowca, Dąbrowy Górniczej oraz instytucje promujące zatrudnienie, np. MCK, MCIZ, a także MOPS.

Dzięki współorganizatorom Targów – Agencji Rozwoju Lokalnego S. A. w Sosnowcu oraz Okręgowemu Inspektoratowi Pracy w Katowicach, MCK, MCIZ,  impreza rozszerza swoje spectrum oddziaływania społecznego o warsztaty i spotkania informacyjne z zakresu prawa pracy, przedsiębiorczości, rynku pracy i autoprezentacji.

Targom Pracy towarzyszyć będzie konferencja: „Blended learning – nowa jakość w kształceniu dorosłych”, organizowana przez CKU w Sosnowcu – partnera w realizacji w/w projektu. Gośćmi tego prestiżowego przedsięwzięcia będą przedstawiciele władz miasta Sosnowca, reprezentanci sosnowieckich szkół ponadgimnazjalnych oraz członkowie Śląskiego Stowarzyszenia Dyrektorów CKU i CKP.

 

 

 

 

 

 

 

0
Dodaj Komentarz
  • 20
  • 13
  • 18