16.03.2012

Projekt - "EKONOMIA NA CO DZIEŃ"

„Ekonomia na co dzień” - 06.12.2011 r. Zmieniająca się rzeczywistość społeczna i ekonomiczna podnosi standardy wymagań wobec absolwentów rożnych typów szkół. Stawia to przed nami zadania kształtowania otwartej, poszukującej postawy słuchaczy wobec otaczającej rzeczywistości społeczno-ekonomicznej i przygotowania ich do wytyczania własnych celów życiowych oraz planowania drogi ich realizacji zorientowanej na osiągnięcie sukcesu, tak by potrafi li oni odnaleźć swoje miejsce w nowej integrującej się Europie. Do zadań szkoły należy organizowanie procesów i uwarunkowań społeczno-środowiskowych wprowadzających młode pokolenie w realia życia społeczno-ekonomiczno-kulturowego oraz wyposażenie młodzieży w system wartości, którymi będzie się ona kierować, podejmując nowe zadania, pełniąc rożne role społeczne i zawodowe w zjednoczonej Europie. Cykl konferencji i warsztatów Ekonomia na co dzień zorganizowanych 06.12.2011r. w Centrum Kształcenia Ustawicznego przy współudziale U


„Ekonomia na co dzień” - 06.12.2011 r.

Zmieniająca się rzeczywistość społeczna i ekonomiczna podnosi standardy wymagań wobec absolwentów rożnych typów szkół. Stawia to przed nami zadania kształtowania otwartej, poszukującej postawy słuchaczy wobec otaczającej rzeczywistości społeczno-ekonomicznej i przygotowania ich do wytyczania własnych celów życiowych oraz planowania drogi ich realizacji zorientowanej na osiągnięcie sukcesu, tak by potrafi li oni odnaleźć swoje miejsce w nowej integrującej się Europie.

Do zadań szkoły należy organizowanie procesów i uwarunkowań społeczno-środowiskowych wprowadzających młode pokolenie w realia życia społeczno-ekonomiczno-kulturowego oraz wyposażenie młodzieży w system wartości, którymi będzie się ona kierować, podejmując nowe zadania, pełniąc rożne role społeczne i zawodowe w zjednoczonej Europie.

Cykl konferencji i warsztatów Ekonomia na co dzień zorganizowanych 06.12.2011r. w Centrum Kształcenia Ustawicznego przy współudziale Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach organizacji studenckiej ESN po raz pierwszy, jest propozycją dla wszystkich słuchaczy w celu wzbogacenia własnego światopoglądu na ekonomię światową, rynki pracy oraz możliwości odnalezienia się w europejskiej rzeczywistości.

Celem konkursu było:

 • Dostrzeganie konieczności kreowania własnego wizerunku.

 • Poznanie zasad nawiązywania kontaktów w sytuacjach zawodowych.

 • Zrozumienie wpływu zachowania na budowanie relacji z ludźmi.

 • Dostrzeganie swoich mocnych i słabych stron.

 • Określanie i planowanie swojej przyszłej drogi kształcenia w zgodzie z mocnymi stronami, zainteresowaniami, predyspozycjami.

 • Kształtowanie umiejętności pracy w grupie.

 • Rozwijanie kreatywnej i przedsiębiorczej postawy.

 • Ćwiczenie umiejętności korzystania z rożnych źródeł informacji.

 • Wdrożenie do samodzielnego planowania i organizacji własnej pracy.

 • Kształcenie umiejętności autoprezentacji i prezentacji pracy grupy.

 • Kształtowanie poczucia własnej wartości i godności.

 • Rozwijanie umiejętności wyznaczania sobie celów i planowania sposobów ich realizacji.

 • umiejętność analizy rynku.

 • Poznanie warunków ekonomicznych wybranych państw UE.

 • Integracja środowisk.

Głównym celem pierwszego spotkania było poznanie ekonomiki wybranych państw UE. Studenci z Francji, Portugalii, Hiszpanii, Bułgarii, Kolumbii, Rumunii oraz Polski zaprezentowali charakterystyczne dla danego kraju wskaźniki.

Słuchacze CKU i studenci ESN nawiązali kontakt, zajęcia warsztatowe odbyły się w przyjaznej atmosferze integracji. Wszyscy uczestnicy dyskutowali na interesujące ich tematy często wykraczające poza zakres zajęć. Obie strony wyniosły ze spotkania wiele interesujących wiadomości.

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

0
Dodaj Komentarz
 • 16
 • 12
 • 7