12.10.2012

Porozumienie CKU, PUP, CEiPM

Dnia 05 października 2012r zostało podpisane V POROZUMIENIE pomiędzy Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu a Powiatowym Urzędem Pracy i Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży - Filią Młodzieżowego Biura Pracy OHP w Sosnowcu.

Przedmiotem porozumienia jest wspólna realizacja działań w ramach programu:

„Praca dla absolwenta, zmierzających do zapobiegania bezrobociu wśród absolwentów szkół ponadgimnazjalnych.

W warunkach wzrostu bezrobocia, likwidacji kolejnych zakładów pracy oraz znacznego spadku ofert pracy celowym jest stworzenie absolwentom szansy płynnego wejścia (powrotu) na rynek pracy oraz sprawnego poruszania się po nim osobom długotrwale bezrobotnym.

 

Realizacja porozumienia ma na celu dostarczenie absolwentom motywacji do aktywności na rynku pracy oraz do dalszego samokształcenia.

 

 

 

 

 

 

 

0
Dodaj Komentarz
  • 15
  • 1
  • 6