11.01.2013

LEONARDO DA VINCI – PIERWSZA WIZYTA ROBOCZA

POLSKA - LUBLIN 21-24 LISTOPADA 2012 W dniach 21-24 listopada w Lublinie odbyła się pierwsza wizyta robocza w ramach programu LEONARDO DA VINCI „INTEGRACJA UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH” realizowanego przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu.

Dwa tureckie, dwa litewskie, chorwacki i polski zespół odwiedził Fundację Rozwoju Lubelszczyzny, która była gospodarzem spotkania.

Na pierwszym spotkaniu roboczym, została zaprezentowana każda instytucja partnerska -zawartości merytorycznej przygotowanych kursów przez partnerów. Uczestnicy wspólnie ustalili, iż stworzą wspólną stronę internetową i od listopada zaczną umieszczać na niej materiały związane z projektem. Partnerzy brali udział w wizytach w Bałtowie - terenie wcześniej zagrożonym degradacją ekonomiczną. Przedstawiono możliwości powstania spółdzielni społecznej oraz jej funkcjonowanie.

Kolejne spotkanie dotyczyło omówienia sposobu realizacji celu projektu, a mianowicie stworzenia umiejętności i kompetencji słuchaczy dotyczących integracji społeczno-ekonomicznej oraz rozwiązywaniu problemów jakie stwarzają warunki ekonomiczne danego kraju czy regionu.

Zespoły potwierdziły wykonanie produktów finalnych współpracy. Wszystkie produkty finalne będą dostępne na wspólnej stronie internetowej. Uczestnicy wstępnie ustalili również terminy kolejnych spotkań:

marzec – Litwa
maj - Turcja

 

 

 

 

 

 

 

0
Dodaj Komentarz
  • 12
  • 15
  • 9