11.01.2013

GRUNDTVIG - CZWARTA WIZYTA ROBOCZA

Hiszpania 05-09 LISTOPADA 2012 W dniach 05-09 listopada w Hiszpanii odbyła się czwarta wizyta robocza w ramach programu Grundtvig „Bleanded learning – nowa jakość w kształceniu dorosłych” realizowanego przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu.

Turecki i Polski zespół odwiedził hiszpańską szkołę oraz jej przedstawicieli w miasteczku Aviles na północy Hiszpanii.

Na pierwszym spotkaniu roboczym, została zaprezentowana polska platforma moodle z przygotowanymi kursami językowymi oraz z pozostałych przedmiotów. Wszyscy wymieniali się uwagami dotyczącymi platformy oraz zawartości merytorycznej przygotowanych kursów przez partnerów.

Uczestnicy wspólnie ustalili, iż stworzą wspólną platformę internetową i od listopada zaczną umieszczać na niej kursy on-line przygotowane przez nauczycieli, a polska grupa zaimportuje swoje kursy.

Przedstawiciele CKU brali udział w lekcji j. angielskiego, której tematem była kultura krajów partnerskich. Braliśmy również udział w zajęciach integracyjnych ”Mowa ciała czyli co mówią gesty naszych sąsiadów”.

Kolejne spotkanie dotyczyło spotkań online słuchaczy szkół partnerskich, najbliższe odbędzie się w formie wideo rozmowy 27 listopada na temat sportu.

Następnie został zaplanowany harmonogram działań w ostatnim etapie współpracy.

Potwierdzone zostały terminy i tematy pierwszych spotkań słuchaczy on-line.
pierwsze spotkanie odbędzie się 27 listopada, tematem spotkania będzie sport,
drugie spotkanie odbędzie się 29 stycznia 2013 roku, tematem spotkania będzie tradycja,
trzecie spotkanie odbędzie się 30 kwietnia 2013 roku, tematem będzie natura.

Zespoły potwierdziły wykonanie produktów finalnych współpracy. Turecki zespół zaproponował przygotowanie płyty DVD na temat każdego z uczestników, hiszpański zespół zaproponował przygotowanie e-book’a, w której znajdą się najciekawsze historie napisane przez uczniów z Turcji, Hiszpanii i Polski dotyczące ich edukacji. Polski zespół zgłosił opracowanie ankiet przeprowadzonych wśród uczniów oraz zebranie ich opinii na temat udziału w Blended learningu.

Wszystkie produkty finalne będą dostępne na wspólnej stronie internetowej.

Uczestnicy wstępnie ustaliły również terminy kolejnych spotkań:
11-14 marca – Turcja
3-6 czerwca - Polska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0
Dodaj Komentarz
  • 1
  • 10
  • 11