01.09.2015

OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ KARIERY - 2011

„Wzmacniaj poradnictwo razem z nami” - pod takim hasłem odbywał się tegoroczny Ogólnopolski Tydzień Kariery.

 

Od poniedziałku 17 października do piątku 23 października były organizowane zajęcia, warsztaty i porady grupowe skierowane do młodzieży i dorosłych.

To jest coroczna akcja Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych RP, która ma na celu inspirowanie ogólnopolskich i lokalnych inicjatyw, działań i kreatywności na rzecz    rozwoju szeroko rozumianego poradnictwa zawodowego.

Młodzi ludzie wchodzący na rynek pracy to grupa najbardziej zagrożona bezrobociem.

Inicjatywa skierowana jest, oczywiście, do wszystkich potrzebujących profesjonalnego wsparcia w planowaniu dalszej edukacji, zawodu, pracy, kariery.

W ramach TKU w naszej szkole odbyły się prelekcje prowadzone przez pracowników Banku PKO BP/SA o/Sosnowiec.

Spotkania dotyczyły doradztwa finansowego oraz możliwości rozpoczęcia własnej działalności.

Kontynuacją akcji jest organizacja Regionalnego konkursu „Październik miesiącem oszczędzania - Oszczędność i praca wszystkich wzbogaca”.

Koordynator przedsięwzięcia - pani Marzena Pasek.