27.03.2017

Tydzień matematyki w SP2

TYDZIEŃ MATEMATYKI

13. marca  wyłanianiem Szkolnych Mistrzów TANGRAMU, rozpoczął się w naszej szkole Tydzień Matematyki.  Wychowawcy klas II i III oraz nauczyciele matematyki z klas IV-VI wyłonili klasowych mistrzów i oni walczyli
w pierwszym dniu Święta Matematyki o tytuły najlepszych w poszczególnych poziomach klas.
Spośród dwunastu uczniów klas drugich Mistrzem Tangramu został Piotr Szymczak z klasy IIa. Nadia Borucka z klasy IIIc pokonała dziewięciu rywali z klas III. W klasach IV – VI do konkursu przystępowało 9 uczniów w każdym poziomie; w klasach IV Mistrzem Tangramu został Maciej Matkowski z klasy IVc, w klasach V – Kamil Kordek z klasy Va, w klasach VI – Igor Balcerski z klasy VIa.

14. marca uczniowie wzięli udział w zabawie z odczytywaniem QR kodów i rozwiązywaniem matematycznej krzyżówki. Do zabawy przystąpiło 12 uczniów, jednak najlepsza w skanowaniu kodów QR i szybkim uzupełnieniu całej krzyżówki okazała się Maja Cimcioch z klasy VIb.

15. marca wyłaniani byli Szkolni Mistrzowie SUDOKU. Spośród dwunastu najlepszych uczniów klas II wyłoniony został MISTRZ SUDOKU KLAS II – Mikołaj Czarniak z klasy IIc. Tego samego dnia spośród 10 najlepszych łamaczy SUDOKU , MISTRZEM KLAS III została Amelia Różyńska z klasy IIId. W klasach IV – VI do konkursu przystępowało 9 uczniów w każdym poziomie; w klasach IV Mistrzem Sudoku  została Ewa Ratajczak z klasy IVa, w klasach V – Jakub Wiedera z klasy Vc, a w klasach VI – Igor Pigła z klasy VIa.

16. marca odbył się Międzynarodowy Konkurs Matematyczny Kangur 2017 i Kangurek dla klas II i III. Do konkursu przystąpiło aż 80 uczniów naszej szkoły, ale na wyniki przyjdzie poczekać do maja, aż organizator prześle je do szkoły.

17. marca odbył się Szkolny Konkurs Matematyczny. Do rywalizacji o tytuł najlepszego matematyka spośród klas IV, V i VI przystąpiło 25 uczestników. Musieli oni w ciągu 45 minut rozwiązać zadania otwarte jak i zamknięte. W klasach IV najlepszym matematykiem okazał się Grzegorz Szymański z klasy IVa, w klasach V – Dominik Wydra z klasy Vc, a w klasach VI – Adrian Garbowski z klasy VIc. Szkolni mistrzowie matematyki będą reprezentować nasza szkołę na Powiatowym Konkursie Matematycznym w Czarnkowie.

Wszystkim Laureatom jeszcze raz gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Tydzień Matematyki ma na celu zachęcanie wszystkich uczniów do podnoszenia swoich umiejętności i wiadomości matematycznych oraz rozwijania logicznego myślenia i łączenie matematyki z innymi przedmiotami,  wskazuje na obecność matematyki w otaczającej nas rzeczywistości. Dlatego uczniowie mieli możliwość przygotowania plakatów pod hasłem „Matematyka jest wszędzie” oraz lapbooków, czyli książeczek ułatwiających naukę matematyki. Na konkursy wpłynęło 15 plakatów oraz 8 lapbooków. Jury przyznało w kategorii plakatów: I miejsce Karolinie Kruszyńskiej z klasy IVa oraz  dwa wyróżnienia: dla Zuzanny Piechowicz z klasy Va oraz dla Marii i Zofii Kotiuszko z klasy Vb. W kategorii lapbooków: I miejsce zdobyła praca przygotowana przez Oliwię Tryba z klasy IVa, a wyróżnienie przypadło na lapbooka Aleksandry Lewandowskiej i Mai Cimcioch z klasy VIb.

 

 

0
Dodaj Komentarz
  • 4
  • 10
  • 7