26.02.2019

Z cyberbezpieczeństwem za pan brat

Od litery U do litery Z

Wybrane pojęcia ze słownika dotyczącego cyberbezpieczeństwa

U

Uzależnienie od sieci i gier komputerowych Osobami najczęściej uzależniającymi się od gier komputerowych są te, które mają wysokie poczucie wartości, są bardzo ekspresyjne, agresywne, nadpobudliwe, nie liczą się z innymi. Z drugiej zaś strony mogą to być osoby lękliwe, zagubione, niemające znajomych oraz przyjaciół, o niskim poczuciu własnej wartości, odrzucone i nieakceptowane. Osoba uzależniona zaczyna żyć światem wirtualnym, odcina się od rzeczywistości, potrafi spędzać przed komputerem godziny, dni, a nawet tygodnie (traci poczucie czasu). Zaczyna mieć problemy w każdej dziedzinie życia.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

V

 Vishing Nowa metoda oszustwa, mająca swoje podstawy w phishingu, polegająca na tym że oszuści wykorzystujący telefonię internetową starają się podszywać przede wszystkim pod instytucje finansowe. Jedną z praktykowanych przez nich metod jest rozesłanie spamu, w którym podawany jest numer 0-800, pod którym odbiorca e-maila powinien zaktualizować swoje dane konta bankowego. 

######################################################################

 W

 Wirus komputerowy Program komputerowy zawierający zestawy krótkich samopowielających się sekwencji poleceń, które powodują jego samoczynne rozprzestrzenianie się w oprogramowaniu i rozmnażanie w systemach operacyjnych sterujących pracą komputera. 

 Worm lub robak Nazywamy tak rodzaj samoreplikującego się wirusa komputerowego, który nie zmienia zawartości plików, ale rezyduje w pamięci komputera, ciągle mnożąc się. Worm działa samoczynnie i jest zazwyczaj niewidoczny dla użytkownika. Najczęściej worm jest zauważany, gdy niekontrolowanie zwiększy się liczba jego kopii tak, że zużywa zbyt dużo zasobów komputera, zwalnia jego pracę lub go zawiesza.

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

Zagrożenia zdrowotne związane z używaniem komputera i Internetu Osoby dorosłe wskazują przede wszystkim na takie medyczne negatywne skutki obcowania z komputerem jak wady postawy i pogorszenie wzroku. Dzieci i młodzież w okresie intensywnego rozwoju fizycznego są szczególnie narażeni na niebezpieczeństwo utraty zdrowia: wady wzroku, skrzywienia kręgosłupa. Należy dbać o higienę pracy przy komputerze, zapewnić bezpieczne warunki pracy, właściwy sprzęt, oświetlenie, uczyć prawidłowej postawy podczas pracy na komputerze, uczyć relaksu i zmuszać do czynienia przerw rekreacyjnych podczas pracy.

Zapora sieciowa Jeden ze sposobów zabezpieczania sieci i systemów przed hackerami.  Pełni rolę połączenia ochrony sprzętowej i programowej sieci wewnętrznej LAN przed dostępem z zewnątrz, tzn. sieci publicznych, Internetu, chroni też przed nieuprawnionym wypływem danych z sieci lokalnej na zewnątrz. Do jego podstawowych zadań należy filtrowanie połączeń wchodzących i wychodzących oraz tym samym odmawianie żądań dostępu uznanych za niebezpieczne.

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

Informacje ze: pl.wikipedia i słownik cyberbezpieczeństwa

6
Dodaj Komentarz
  • 3
  • 12
  • 1
Komentarze