30.09.2018

Sprzątanie Świata 2018

Uczniowie szkoły przyłączyli się do akcji i uporządkowali teren wokół szkoły.

Uczniowie klasy szóstej i siódmej porządkowali miejsce pamięci

pomorodowanych podczas drugiej wojny światowej.