20.02.2019

Z cyberbezpieczeństwem za pan brat

Pojęcia dla ucznia i rodzica na literę C

C

Captcha Technika zabezpieczeń stosowana w formularzach na stronach WWW. Dla zalogowania się lub przesłania danych konieczne jest prawidłowe przepisanie podanego na obrazku tekstu (zazwyczaj losowo dobranych znaków bądź krótkiego wyrazu). 

Cracker lub reverse engineer

Informatyk zajmujący się poszukiwaniem i usuwaniem zabezpieczeń w oprogramowaniu komputerowym (dotyczy to najczęściej gier komputerowych)

Crimeware

Oprogramowanie nielegalnie gromadzące dane na temat użytkownika komputera (loginy, hasła, dane osobowe). Ma to na celu uzyskanie nielegalnego dostępu do rachunków bankowych lub usług finansowych. Ostatecznym celem jest oczywiście kradzież pieniędzy.

Cyberterroryzm

Cyberterroryzm to możliwa do zrealizowania groźba lub ukryty atak nakierowany na system informatyczny bądź zgromadzone dane. Działania takie podejmowane są zwykle w celu zastraszenia czy wymuszenia na osobach, firmach lub organach władzy okupu lub oczekiwanych zachowań.

Cyberterroryzm może przybierać trzy zasadnicze formy:

1. włamań – łącznie z nielegalnym pozyskaniem, usuwaniem lub zmianą danych) i blokady serwerów – które podlegają na zmianie lub uszkodzeniu systemów operacyjnych i doprowadzeniu do wielokrotnych połączeń zarówno atakowanego serwera, jak i innych serwerów;

2. wirusów – programów działających wbrew woli użytkownika systemu i na jego szkodę. Najczęściej przeznaczone są do uszkadzania baz danych i systemów operacyjnych.

3. Ataku konwencjonalnego – polegającego na fizycznym uszkodzeniu elementów systemu komputerowego, serwerów, infrastruktury telekomunikacyjnej (lotniska, koleje, itp.) W zależności od sposobu atak tego typu może prowadzić do czasowego paraliżu systemu lub nieodwracalnej utraty danych.

Cyberprzemoc

Cyberprzemoc (inaczej agresja elektroniczna) to nic innego jak stosowanie przemocy przez prześladowanie, nękanie, zastraszanie, wyśmiewanie się przy użyciu narzędzi komunikacji elektronicznej takich jak Internet (poczta elektroniczna, portale społecznościowe, fora dyskusyjne) oraz telefon komórkowy (SMS)

Ze względu na powszechność zjawiska cyberprzemocy jej poszczególne formy uzyskały swoje nazwy i tak:

• stalking jest uporczywym nękaniem innych za pomocą np. zakładania fikcyjnego profilu w celu ośmieszenia, jego usuwanie i ponownie zakładanie;

• trollowanie – to różnego typu nieprzyjazne zachowania wobec innych użytkowników Internetu, które mają na celu rozbicie prowadzonej dyskusji. Zjawisko to jest obecne w miejscach przeznaczonych do wymiany myśli między Internautami, czyli na grupach dyskusyjnych, forach, czatach itp.;

• flaming – to celowe zaognianie wymiany zdań między użytkownikami w różnego typu serwisach dyskusyjnych, prowadzące do narastania agresji wypowiedzi;

• grooming – to uwodzenie przez Internet (szczególnie dotyczy to nieletnich);

• phishing – to wyłudzanie danych osobistych i informacji majątkowych;

• spoofing obejmuje szereg technik zmierzających do podszycia się pod kogoś innego w Internecie (patrz hasło IP Spoofing).

Informacje: Słownik cyberbezpieczeństwa

 

8
Dodaj Komentarz
  • 1
  • 6
  • 4
Komentarze