11.04.2018

Przysłowia na kwiecień

Polskie przysłowia ludowe na kwiecień

1.Kwiecień, plecień, bo przeplata, trochę zimy, trochę lata.

2.Kiedy w kwietniu słonko grzeje, wtedy chłop nie zubożeje.

3.Ciepły kwiecień, mokry maj, będzie żytko jako gaj.

4.Pogody kwietniowe - słoty majowe.

5.Deszcze częste w kwietniu wróżą, że owoców będzie dużo.

6.Gdyby w kwietniu nie padało, to owoców będzie mało.

7.Kwiecień co deszczem rosi, wiele owoców przynosi.

8.Jak przygrzeje słonko, przejdzie kwiecień łąką.

9.Choć i w kwietniu słonko grzeje, nieraz pole śnieg zawieje.

10.Jeśli w kwietniu pszczoły latają, to długie chłody się zapowiadają.

Informacje ze strony:www.google.pl