27.11.2019

Projekt karty płatniczej - 85 lat SKO

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY SKO w TERESZEWIE

SKO w Tereszewie i  PKO Bank Polski w Nowym Mieście Lubawskim

zapraszają do udziału w

OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE PLASTYCZNYM

img

"Projekt karty płatniczej - 85 lat SKO"

 

 Cele:

- Popularyzacja działalności SKO

- Rozwijanie uzdolnień plastycznych uczniów

- Promowanie talentów

Uczestnicy:

Kategoria: klasy 1-2 szkół podstawowych

Kategoria: klasy 3-4 szkół podstawowych

Kategoria: klasy 5-6 szkół podstawowych

 Zasady konkursu

Zadanie uczniów polega na zaprojektowaniu awersu karty płatniczej z okazji nadchodzącej rocznicy objęcia kuratelą Szkolnych Kas Oszczędności przez PKO Bank Polski.

Technika : dowolna

Format : A4

 Do każdej pracy należy dołączyć metryczkę ( napisaną na komputerze lub drukowanymi literami), zawierającą :

1. Imię i nazwisko autora pracy

2. Klasa

3. Nazwę i dokładny adres szkoły

4. Imię i nazwisko opiekuna SKO w danej szkole

 Do prac należy również dołączyć  „Oświadczenie rodzica/opiekuna uczestnika konkursu”

Nagrody w konkursie

Prace będą oceniane przez komisję specjalnie powołaną do tego konkursu.

Oceniana będzie samodzielność , pomysłowość ujęcia tematu i estetyka wykonanej pracy.

Komisja wyłoni I, II i III miejsce w każdej kategorii, dopuszcza się również wyróżnienia.

Nagrody zostaną przesłane na adres szkoły.

 Termin:

Prace należy przesłać do 8 stycznia 2020r. ( liczy się data stempla pocztowego)

Adres do wysyłki prac:

Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu

Tereszewo 9A

13-306 Kurzętnik

z dopiskiem „Konkurs SKO”

 Dodatkowe informacje

  • Wyniki konkursu opublikowane zostaną na platformie szkolne blogi  SKO Tereszewo.
  • Nadesłane prace przechodzą na adres organizatora konkursu  Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tereszewie
  • Zgłaszając pracę na konkurs autorzy prac bezpłatnie przenoszą na Organizatora prawa autorskie zgodnie z art.50 ustawy z 4 lutego 1994r. (Dz.U 1994 poz.83) oraz jednocześnie akceptują warunki regulaminu i wyrażają zgodę na bezpłatne eksploatowanie nadesłanych prac.
  • Informacje na temat uczestników konkursu – zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, objęte są tajemnicą – wykorzystane zostaną tylko w sposób  określony w niniejszym regulaminie.

 

Prace plastyczne przynosimy do opiekuna SKO do 20 grudnia 2019r.

Zapraszamy do udziału w konkursie:-)

 

7
Dodaj Komentarz
  • 8
  • 0
  • 10
Komentarze