23.03.2014

IDZIE WIOSNA, IDZIE!

21 marca powitaliśmy wiosnę:)

Jest w naszej szkolnej braci taka tradycja,

że w pierwszy dzień wiosny pan dyrektor przekazuje swoją władzę

SAMORZĄDOWI UCZNIOWSKIEMU.

Oto nowi nauczyciele, pracownicy obsługi i pan dyrektor.

Tematyka zajęć była związana z postacią naszego patrona

KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO.

Obejrzeliśmy fragment uroczystości z nadania imienia

Następnie uczniowie i w stu procentach SKO-wiczowie oddziału przedszkolnego,

kl.I, kl.II, kl.III zaprezentowali program o tematyce wiosennej.

DBAJ O NAJBLIŻSZE ŚRODOWISKO!!!