17.10.2012

FINAŁ KONKURSU DLA OPIEKUNÓW SKO

Uroczyste spotkanie w Warszawie

Dnia 13 października 2012r. w Planetarium

"Niebo Kopernika" w Warszawie odbyło

się wręczenie opiekunom SKO Złotych i Srebrnych Odznak

przez Pana Prezesa Jacka Obłękowskiego.

Nasza SKO była reprezentowana przez panią Henrykę Wiśniewską,

która otrzymała Srebrną Odznakę za zasługi w procesie

edukacji ekonomicznej dzieci i młodzieży oraz upowszechnianie

idei oszczędzania wśród uczniów.

GRATULUJEMY!!!