22.10.2012

Członkowie Klubu Przyjaciół Lasu i SKO

Razem zawsze raźniej i weselej wyruszać na wycieczkę

19 października 2012r. członkowie Klubu Przyjaciół Lasu i SKO

z oddziału przedszkolnego i klas I-III gościli

w Ośrodku Edukacji Leśnej w Grodźcu, który jest położony

w leśnym zaciszu.

Naszym głównym celem było poznanie życia zwierząt

w sposób przyjemny i praktyczny.

W ośrodku znajduje się sala edukacyjna, makieta kopalni

węgla brunatnego oraz chata w której można posłuchać

interesujących opowieści leśniczego.

Jest 200km ścieżek rowerowych, w tym ścieżka" Bocian",

która biegnie przez teren ścisłej ochrony bociana czarnego.

Ośrodek oferuje bardzo bogatą gamę zajęć.

WARTO BYĆ NA TAKICH ZAJĘCIACH.

DZIĘKUJEMY!!!

Chata ciekawych opowieści