27.02.2019

Bądź SMART

Podobny obraz

Dnia 26 lutego w oddziale przedszkolnym odbyły się zajęcia z panią psycholog na temat "Bądź SMART."

S.M.A.R.T.

Specific- (specyficzny) oznacza to, że mamy jasno wiedzieć, czego nasz cel dotyczy, powinien być jasno sprecyzowany, zdefiniowany i co chcemy dzięki niemu osiągnąć.

Measurable – (mierzalny) konieczne jest, aby cel w projekcie był możliwy do zmonitorowania i zmierzenia. Mierzalność pozwala jednoznacznie określić czy cel został osiągnięty.

Achievable- (osiągalny) bardzo ważne, aby osoby które chcą osiągnąć dany cel, powinny mieć możliwość uzyskania niezbędnych zasobów potrzebnych do jego realizacji. Cel powinien być także atrakcyjny i ambitny.

Relevant – (istotny) cel powinien być podstawowym krokiem naprzód, ale również powinien stanowić określoną wartość dla tego, kto będzie go realizował. Dlatego powinien być słuszny i mieć sens, aby skutecznie dążyć do realizacji. 

Time-bound – (określony w czasie) istotne jest, aby określić termin wyznaczonych celów. Przy formułowaniu celu nie może zabraknąć ostatecznego terminu jego osiągnięcia. Dzięki temu, postawiony sobie cel zwiększa mobilizację do działania oraz jest to warunek do skutecznego monitorowania.

Uczniowie zostali zapoznani z opowiadaniem pt." Niedoskonały pingwin". Wspólnie wyznaczyli sobie cel, który ma być zrealizowany.

 imgimg

Następnie wysłuchali opowiadania " Bądź SMART" z publikacji " SKO - wicz bezpieczny w sieci".

Z uwagą wysłuchali rad Hatetepesa i odpowiadali na pytania z quizu.

Znalezione obrazy dla zapytania obrazki pancernik pkoPodobny obrazZnalezione obrazy dla zapytania obrazki pancernik pko

 

Na zakończenie jeszcze jedna moja ważna rada. Pamiętaj!!!

img

11
Dodaj Komentarz
  • 23
  • 11
  • 21
Komentarze