Palcem po mapie
Podróż do „Nieznanej Ziemi Południowej”
4
Blog SKO

Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Białej Panieńskiej

Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Białej Panieńskiej

"WODA - nasz skarb"

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla dzieci w wieku od 6 do 15 lat.

12

Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny

III edycja konkursu - "SKO W ROLI GŁÓWNEJ"

8