27.06.2019

W banku u sąsiadów byliśmy.

Czemu warto odwiedzać inne banki PKO w Polsce?

Chcieliśmy zobaczyć inny bank PKO niż nasz kętrzyński.

Będąc na nagrodowej SKO-wej wycieczce w Giżycku

odwiedziliśmy tamtejszy bank.

Pani kierownik Joanna Pitnoczko miło nas przyjęła

i opowiedziała ciekawostki o banku i jego pracy.