31.01.2014

Quiz wiedzy ekonomicznej nr 2 w tym roku szkolnym dla naszych bystrych wilkowskich SKO-wiczów:)

Tym razem musicie odpowiedzieć na 10 pytań:)

Oto drugi quiz wiedzy ekonomicznej dla naszych SKO-wiczów:)

Odpowiedzi umieszczajcie  w komentarzach do poniedziałku 03.02.2014r.
do godz. 16.00 podpisując się imieniem, nazwiskiem i klasą.
Nagrody czekają!

Kto pierwszy ten lepszy!

1.    Podaj prawidłową odpowiedź (a, b lub c):
Co to jest bank:
a)    Instytucja finansowa, która zajmuje się gromadzeniem, przechowywaniem i pożyczaniem pieniędzy w celu zarabiania na tym,
jest instytucją zaufania publicznego
b)    Instytucja oferująca wzajemną pomoc ludziom i zwierzętom
c)    Instytucja państwowa realizująca zadania z zakresu ubezpieczeń

2.Jakie zwierzę znajduje się na monecie fenickiej?
a) byk
b) orzeł
c) pszczoła

3.W którym roku wprowadzono w Polsce nową walutę - złoty?
a)1919
b)1924
c)1950

4.Pieniądz powinien być:

a) Trwały, podzielny i łatwy do przechowywania
b) Trwały, niepodzielny i łatwy do przechowywania
c) Nietrwały, niepodzielny i trudny do przechowywania

5.Światowy Dzień Oszczędzania, czyli święto wszystkich SKO-wiczów obchodzimy:
a)30 stycznia
b)10 lutego
c)31 października

6.Odpowiedz jak nazywa się zwierzątko przedstawione na obrazku?pancernikHatetepes.jpg

 

7.Jaki kraj wprowadził pierwszy na świecie papierowe pieniądze w IX wieku?
a)Francja
b)Chiny
c)Grecja

8.Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna nazywał się dawniej:
a)Państwowa Kasa Oszczędności
b)Pocztowa Kasa Oszczędności
c)Polska Kasa Oszczędności

9.Denominacja, to:
a)spadek realnej wartości pieniądza
b)proporcjonalne zmniejszenie nominałów pieniężnych bez zmieniania ich wartości(siły nabywczej)
c)urzędowy kurs walut

10.Wpłaciłeś 2000zł na lokatę do banku.Oprocentowanie lokaty w skali roku wynosi 7% czyli 7/100 całej kwoty.
Po trzech miesiącach otrzymasz odsetki równe:
a) 70zł
b)140zł
c)35zł

55
Dodaj Komentarz
  • 13
  • 5
  • 6
Komentarze