25.06.2019

Nagrody dla laureatów przekazane.

Laureaci internetowego

konkursu wojewódzkiego SKO-PKO

odebrali nagrody.

Serdecznie gratulujemy!