20.04.2013

Jak postępujemy z fałszywymi banknotami? Kto powiedział: ,,Zły pieniądz wypiera dobry"??

Omawiają

 

Prezentują .

 

Rozwiązują zadania i testy.

 

Czytają literaturę ekonomiczną

 

W naszej szkole prowadzone są zajęcia z ekonomii.Odbywają się regularnie raz w tygodniu, a czasami i w soboty.Na zajęciach uczniowie zgłębiają swoją wiedzę dotyczącą:

historii PKO BP,

funkcji NBP,

pieniądza i jego ewolucji,

funkcji pieniądza,

form oszczędzania,

budżetu państwa,

podatków i ich rodzajów,

ubezpieczeń społecznych,

papierów wartościowych,

dochodów netto, brutto,

klasyfikacji operacji bankowych,

kart płatniczych itd.

Znają terminy takie jak np.denominacja,dewaluacja,rewaluacja,inflacja,Bank Centralny itp.

Wiedzą co to jest Rada Polityki Pieniężnej, kiedy powstała i kto jest jej obecnym prezesem.

Wiedzą także kim  był Ksawery-Drucki Lubecki.

Znają dokładną datę powstania Pocztowej Kasy Oszczędności i kto był jej dyrektorem i organizatorem.

Umieją powiedzieć, gdzie powstały pierwsze banki oraz gdzie powstał pieniądz papierowy i w którym wieku.

Doskonale wiedzą,że fałszywe banknoty są niszczone, a ich posiadanie i rozpowszechnianie jest przestępstwem surowo karalnym!

Wyjaśniają skąd pochodzą słowa

-kredyt

-bank

-ekonomia

-moneta itd.

i co te słowa oznaczają.

Potrafią określić jaki władca jest na banknotach polskich i co znajduje się u dołu banknotu.Określą po czym osoba niewidoma rozpozna konkretny banknot.Znają zabezpieczenia banknotów.

Rozpoznają waluty innych krajów(np.CHF.GBP,USD,EURO itd.)

Rozwiązują zadania dla 2-óch form oszczędzania: z kapitalizacją i bez kapitalizacji odsetek

Rozwiązują zadania dotyczące oprocentowania kredytów .

Obliczają   zadania typu:

Lokata terminowa trwa 24 miesiące.Wpłaciliśmy 400 zł. Bank po pół roku zmienia oprocentowanie z 3% na 5%.

Oblicz kwotę odsetek po całym okresie oszczędzania?

Zadania z procentami muszą rozumieć i dlatego nie używają kalkulatorów.Kalkulatorów nie wolno również używać na wojewódzkich konkursach wiedzy ekonomicznej, a w takowych konkursach biorą udział.

Rozwiązują testy z konkursów  wiedzy ekonomicznej szkół podstawowych.

Czytają prasę ekonomiczną.

Przygotowują gazetki o tematyce ekonomicznej.

Wiedzą,że wiekopomne spostrzeżenie,,Zły Pieniądz Wypiera Dobry" należy do Mikołaja Kopernika:)

Mamy nadzieję, że zdobyta wiedza  młodych ekonomistów z naszej szkoły zaowocuje w przyszłości:) Kto wie -może wyrosną z nich przyszli dyrektorzy banków, a może i minister finansów?

Jakby nie było trzykrotnie zdobyliśmy drużynowo 1 miejsce w wojewódzkich konkursach wiedzy ekonomicznej, a indywidualnie czterokrotnie:)

2
Dodaj Komentarz
  • 0
  • 3
  • 11
Komentarze