30.11.2016

Czy pieniądze są nam potrzebne? Oto jest pytanie?:)

Zajęcia ekonomiczne o pieniądzach

odbyły się  w klasie czwartej.

 

SKO-wicze poznali między innymi:

- historię pieniądza

-rodzaje pieniędzy

-funkcje pieniądza