28.10.2013

Wyrazy uznania

W roku szkolnym 2011/12 oraz 2012/13 w szkole podstawowej nr 20 prowadzone były zajęcia wynikające z realizacji programu „Dobry start w szkole".Z różnorodnej oferty skorzystało bardzo wielu uczniów. Oceny pracy naszych nauczycieli dokonał Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu. Na ręce naszego szkolnego koordynatora, pani Dyrektor Elżbiety Dębińskiej podziękowanie za efekty osiągnięte przy realizacji tego programu złożył pan Prezydent Tadeusz Krzakowski.

W roku szkolnym 2011/12 oraz 2012/13 w szkole podstawowej nr 20 prowadzone były zajęcia wynikające z realizacji programu „Dobry start w szkole".Z różnorodnej oferty skorzystało bardzo wielu uczniów. Oceny pracy naszych nauczycieli dokonał Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu. Na ręce naszego szkolnego koordynatora, pani Dyrektor Elżbiety Dębińskiej podziękowanie za efekty osiągnięte przy realizacji tego programu złożył pan Prezydent Tadeusz Krzakowski.

dobry_start_w_szkole_20131009_1830617289.jpg

0
Dodaj Komentarz
  • 5
  • 13
  • 8