25.01.2018

SKO po ...

... rewitalizacji.

Zapowiedzią rewitalizacji SKO było

 

podwyższenie przez PKO Bank Polski

 

oprocentowania depozytów na książeczkach

 

z 0,01% do 5%. Kolejnym krokiem w rozwoju

 

było dostosowanie SKO do trendów XXI wieku,

 

w tym wykorzystanie w procesie nauczania

 

technologii informacyjnych oraz oczekiwań ze

 

strony uczniów, rodziców i nauczycieli. Ten cel

 

został osiągnięty dzięki wykorzystaniu

 

nowoczesnych narzędzi dydaktycznych

 

i bankowych, w tym bankowości elektronicznej

 

oraz materiałów edukacyjnych

img

Konferencja prasowa z udziałem Prezesa PKO Banku Polskiego Zbigniewa Jagiełło oraz uczniów, podczas której zostały zaprezentowane możliwości zrewitalizowanego SKO.

 

 

 

 

Artykuł oraz zdjęcie zaczerpnięto:http://www.pkobp.pl/80-lat-sko/historia-sko-pko-banku-polskiego/po-rewitalizacji/

 

 

 

0
Dodaj Komentarz
  • 6
  • 15
  • 3