18.01.2018

SKO po II wojnie światowej.

Przeczytaj jak to było.

Od 1947 r. PKO zaczęła organizować SKO na dużą skalę. Realizowała jednocześnie uwczesny model wychowania dzieci i młodzieży. Promocja idei SKO realizowana była m.in. przy pomocy dostarczanych do szkół materiałów propagandowych, w tym m.in. gazet (wznowiono wydawanie „Młodego Obywatela”, ale w formie gazetki ściennej), broszur (ich tytuły, np. „Jesteśmy na dorobku”, odpowiadały wyzwaniom stojącym przed Polską), zbiorów opowiadań.

PKO organizowała również konkursy dla szkół, uczniów i nauczycieli, w których można było wygrać bardzo pożądane w okresie PRL produkty. Dla przykładu w roku szkolnym 1957/1958 zorganizowano międzyszkolny konkurs „Sztafeta Oszczędnych”, w którym uczestniczyło pół miliona dzieci, a do wygrania były między innymi: rowery, radioodbiorniki, zegarki, sprzęt sportowy i fotograficzny. W kolejnych latach konkurs ten ponawiano. Grupowo można było wygrać głównie wycieczki – do stolicy albo nad morze.

 

 

Gazetka ścienna "Wiadomości SKO"

 

 

Wiadomości i grafikę zaczerpnięto ze strony:http://www.pkobp.pl/80-lat-sko/historia-sko-pko-banku-polskiego/od-1945-do-1989-r/

0
Dodaj Komentarz
  • 5
  • 9
  • 2