07.01.2022

SKO po II wojnie światowej.

Przeczytaj jak to było.

 

 

Od 1947 r. PKO zaczęła organizować SKO na dużą skalę.

Realizowała jednocześnie uwczesny model wychowania dzieci i młodzieży.

Promocja idei SKO realizowana była m.in. przy pomocy dostarczanych

do szkół materiałów propagandowych, w tym m.in. gazet

(wznowiono wydawanie „Młodego Obywatela”, ale w formie gazetki ściennej),

broszur (ich tytuły, np. „Jesteśmy na dorobku”, odpowiadały wyzwaniom

stojącym przed Polską), zbiorów opowiadań.

PKO organizowała również konkursy dla szkół, uczniów i nauczycieli,

w których można było wygrać bardzo pożądane w okresie PRL produkty.

Dla przykładu w roku szkolnym 1957/1958 zorganizowano międzyszkolny

konkurs „Sztafeta Oszczędnych”, w którym uczestniczyło pół miliona dzieci,

a do wygrania były między innymi: rowery, radioodbiorniki, zegarki,

sprzęt sportowy i fotograficzny. W kolejnych latach konkurs ten ponawiano.

Grupowo można było wygrać głównie wycieczki – do stolicy albo nad morze.

 

 

Gazetka ścienna "Wiadomości SKO"

 

 

Wiadomości i grafikę zaczerpnięto ze strony:http://www.pkobp.pl/80-lat-sko/historia-sko-pko-banku-polskiego/od-1945-do-1989-r/

7
Dodaj Komentarz
  • 13
  • 8
  • 14
Komentarze