08.01.2023

Rozwój instytucji budżetu

Rozwój instytucji budżetu

 

W teorii finansów instytucja budżetu pojawiła się stosunkowo późno, bo dopiero w XIX w. W większości krajów europejskich i amerykańskich budżet stał się dokumentem powszechnie uchwalanym na przełomie XIX i XX w. Termin "budżet” pochodzi od łacińskiego słowa bulga, tak więc pierwotnym znaczeniem tego słowa jest torba do gromadzenia dochodów. J.B Say sformułował jedną z najstarszych definicji tej instytucji, nie określając jej jeszcze mianem "budżetu”, nazwał ją bilansem potrzeb i dochodów państwa. W czasach Wielkiej Rewolucji Francuskiej słowo "budżet” zostało rozpowszechnione, a od 1802 r. zaczęło być powszechnie używane, chociaż nie posiadało określonej definicji. Jednym z najbardziej znanych teoretyków budżetu jest R. Stourm.

                Jako jeden z pierwszych podał on definicję budżetu oraz określił zasady gospodarki budżetowej. Stourm uznał budżet za roczne zestawienie dochodów i wydatków, a także jako formę opiniowania działalności rządu przez parlament.

 

 

3
Dodaj Komentarz
  • 19
  • 7
  • 15
Komentarze