03.01.2022

Ogólnopolski Konkurs SKO - Ekonomia na Szkolnych Blogach

Zachęcamy di wzięcia udziału.

 

SKO w SOSW w Kole zaprasza

do udziału w świąteczno-noworocznej edycji Ogólnopolskiego Konkursu SKO 

„ Ekonomia na Szkolnych Blogach”.

Waszym zadaniem jest udzielenie odpowiedzi na pięć pytań z zakresu ekonomii i rozwiązanie dwóch zadań matematycznych:

1. Ewolucję form pieniądza ( uszeregowanie od najstarszej do współczesnej) przedstawia podpunkt:

 a. pieniądz kruszcowy, pieniądz papierowy, pieniądz elektroniczny, pieniądz towarowy,

 b. pieniądz towarowy, pieniądz kruszcowy, pieniądz elektroniczny, pieniądz papierowy

 c. pieniądz towarowy, pieniądz kruszcowy, pieniądz papierowy, pieniądz elektroniczny .

2. Zjawisko spadku ogólnego poziomu cen towarów i usług to:

 a. inflacja,

 b. deflacja,

 c. denominacja.

3. Płacenie rachunków i rat kredytu po terminie:

 a. zwiększa nasze wydatki,

 b. zmniejsza nasze wydatki,

 c. nie ma wpływu na nasze wydatki.

4. Pieniądze produkowane są:

a. w banku,

b. w Ministerstwie Finansów,

c. w mennicy.

5. Skrót GBP oznacza:

a. koronę szwedzką,

b. funta szterlinga,

c. dolara kanadyjskiego.

6. Adam otrzymał od babci 20 euro, które postanowił wymienić na złotówki po kursie 1 euro = 4,60 zł. Ile otrzymał złotych?

7. Ela jest przedsiębiorczą SKO-wiczką. Przed świętami postanowiła dorobić, wyprowadzając na spacer psy sąsiadów z klatki. Za każdy spacer z psem otrzymywała 5 zł. Ile pieniędzy zarobiła Ela, jeżeli przez 3 kolejne dni, rano i wieczorem, wyprowadzała psy dwojga sąsiadów? 

Odpowiedzi  należy przesłać mailem do 7 stycznia 2022 r., na adres:

 sko.soswkolo@wp.pl

 Odpowiedzi podajemy w formie: numer pytania - podpunkt, np. 1-a ,2-b ,3-c, 4-a, 5-c oraz w przypadku zadania 6 i 7  - podajemy konkretną wartość, np. 6 – 100 zł, 7 – 150 zł. Nie zapomnijcie napisać swojego imienia i nazwiska, klasy oraz adresu szkoły, do której uczęszczacie.

 
 
POWODZENIA :-)
2
Dodaj Komentarz
  • 9
  • 10
  • 12
Komentarze