20.04.2018

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny.

Zapraszamy do niego uczniów klas IV-V.

Miłośnicy komiksów macie okazję na realizację swojej pasji, a pozostali na jej odkrycie. Zachęcam Was do wzięcia udziału w konkursie pt.

 

"Wiem co jem"

 

Celem konkursu jest:

 

  • Promowanie zdrowego odżywiania.
  • Kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych.
  • Budzenie zainteresowań własnym zdrowiem.

 

Pracę należy:

 

* Wykonać w formie komiksu na kartce A-3 na której ma być umieszczone 8 do 10 obrazków.

* Technika dowolna.

* Obowiązkowe elementy graficzne powinny dotyczyć SKO np.: napis SKO, Żyrafka Lokatka, Kuba Pieniążek itp. 

 

1. Zgłaszając pracę na konkurs autorzy prac bezpłatnie przenoszą na Organizatora prawa autorskie zgodnie  z art. 50 ustawy z 4 lutego 1994 r. (Dz.U.1994 poz. 83) oraz jednocześnie akceptują warunki regulaminu konkursu i wyrażają zgodę na bezpłatne eksponowanie nadesłanych prac.

 2. Informacje na temat uczestników konkursu – zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, objęte są tajemnicą – wykorzystane zostaną jedynie w sposób określony w niniejszym regulaminie (zgodnie z danymi metryczki - załącznik nr 2).

 3Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność Organizatora konkursu – Szkołę Podstawową nr 20 w Legnicy  oraz PKO BP w Legnicy i nie będą odsyłane.

 4. Każda praca powinna posiadać  na odwrocie oświadczenie (załącznik nr 1 - poniżej) i metryczkę: imię i nazwisko dziecka, nazwę pracy i dokładny adres placówki, telefon kontaktowy, imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem, którego praca została wykonana.

 5. Spośród nadesłanych prac zostaną wybrane i nagrodzone I, II, III miejsce (z każdej kategorii wiekowej kl. I-III )  oraz wyróżnienia.

 6. Prace konkursowe oceniane będą przez powołaną przez organizatora komisję, która będzie brała pod uwagę samodzielność przy wykonywaniu prac, oryginalność, pomysłowość, estetykę oraz zgodność z tematyką konkursu.

 7. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają nagrody i dyplomy, które zostaną przesłane pocztą.

 8. Lista nagrodzonych osób w konkursie zostanie opublikowana na stronie internetowej bloga szkoły

www.szkolneblogi.pl/blogi/20-legnica 

 

9. Kwestie sporne rozstrzyga komisja konkursowa

 Prace należy nadsyłać do 18 maja 2018 r  na adres: 

 

Szkoła Podstawowa nr 20 

 

ul. Wierzyńskiego 1 

 

59-220 Legnica

 

 Oświadczenie (załącznik 1)

 

Akceptuję Regulamin konkursu i oświadczam, że nadesłana praca jest wynikiem osobistej twórczości …………………………..……………………………………. (imię i nazwisko) – dziecka, którego jestem rodzicem /opiekunem prawnym i nie narusza praw podmiotów trzecich. Udzielam nieodpłatnie i bez ograniczeń czasowych zgody Organizatorowi na wykorzystanie nadesłanej Pracy dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu i jej zarchiwizowania. Jednocześnie udzielam zgody Organizatorowi na nieograniczone w czasie wykorzystywanie Pracy  na szkolnych blogach,  w serwisach społecznościowych i na stronach internetowych Organizatora, gazetach lokalnych. W przypadku zwycięstwa pracy Uczestnika w Konkursie, wyrażam zgodę na publikację imienia i nazwiska, miejscowości zamieszkania Uczestnika, na profilach Organizatora w serwisach społecznościowych i na stronach internetowych Organizatora.

 

 

 

…………………………………………………………….

 

 

 

(podpis opiekuna)

 

 Metryczka (załącznik nr 2)

 

img

 

 

img

 

Grafika:https://www.google.com/search?q=piramida+żywienia&client=firefox-b-ab&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa

 

 

0
Dodaj Komentarz
  • 8
  • 6
  • 14