30.10.2019

Ogólnopolski konkurs plastyczny, którego tematem jest...

..." Bajkowy pieniądz".

 

Przez cały październik mówiliśmy o oszczędzaniu. Wiąże się to często z pieniędzmi. Dlatego

 

proponujemy Wam podejście do tematu kreatywnie i z fantazją. 

 

Zapraszamy  do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym

 

organizowanym przez 

 

Szkołę Podstawową nr 20 w Legnicy oraz I Oddział PKO BP w Legnicy,

 

który polega na zaprojektowaniu bilonu ( monety).

 

 

Celem konkursu jest:

 

- Poznanie walut.

 

- Rozwijanie kreatywnego myślenia.

 

- Rozwijanie talentów plastycznych.

 

- Propagowanie idei SKO.

 

img

 

 

 

Warunki uczestnictwa:

1. Konkurs jest przeznaczony dla klas I-IV

2. Pomysł musi być samodzielny i nigdzie nie publikowany.

3. Praca musi być wykonana indywidualnie - w innym przypadku nie będzie oceniana.

4. Technika wykonania prac jest dowolna, na  kartce  A-4

 5. Zgłaszając pracę na konkurs autorzy prac bezpłatnie przenoszą na Organizatora prawa autorskie zgodnie  z art. 50 ustawy z 4 lutego 1994 r. (Dz.U.1994 poz. 83) oraz jednocześnie akceptują warunki regulaminu konkursu i wyrażają zgodę na bezpłatne eksponowanie nadesłanych prac.

6. Informacje na temat uczestników konkursu – zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, objęte są tajemnicą – wykorzystane zostaną jedynie w sposób określony w niniejszym regulaminie (zgodnie z danymi metryczki - załącznik nr 2).

7. Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność Organizatora konkursu – Szkołę Podstawową nr 20 w Legnicy  oraz PKO BP w Legnicy i nie będą odsyłane.

8. Każda praca powinna posiadać  na odwrocie oświadczenie (załącznik nr 1 - poniżej) i metryczkę: imię i nazwisko dziecka, nazwę pracy i dokładny adres placówki, telefon kontaktowy, imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem, którego praca została wykonana.

9. Spośród nadesłanych prac zostaną wybrane i nagrodzone I, II, III miejsce (z każdej kategorii wiekowej  I-II i III-IV)  oraz wyróżnienia.

10. Prace konkursowe oceniane będą przez powołaną przez organizatora komisję, która będzie brała pod uwagę samodzielność przy wykonywaniu prac, oryginalność, pomysłowość, estetykę oraz zgodność z tematyką konkursu.

11. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają nagrody i dyplomy, które zostaną przesłane pocztą.

12. Lista nagrodzonych osób w konkursie zostanie opublikowana na stronie internetowej bloga szkoły            

 www.szkolneblogi.pl/blogi/20-legnica

13. Kwestie sporne rozstrzyga komisja konkursowa.

 

 

Prace należy nadsyłać do 22 listopada 2019r  ( liczy się data stępla pocztowego) na adres: 

Szkoła Podstawowa nr 20 

ul. Wierzyńskiego 1 

59-220 Legnica

 

 

Oświadczenie (załącznik 1)

Akceptuję Regulamin konkursu i oświadczam, że nadesłana praca jest wynikiem osobistej twórczości …………………………..……………………………………. (imię i nazwisko) – dziecka, którego jestem rodzicem /opiekunem prawnym i nie narusza praw podmiotów trzecich. Udzielam nieodpłatnie i bez ograniczeń czasowych zgody Organizatorowi na wykorzystanie nadesłanej Pracy dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu i jej zarchiwizowania. Jednocześnie udzielam zgody Organizatorowi na nieograniczone w czasie wykorzystywanie Pracy  na szkolnych blogach,  w serwisach społecznościowych i na stronach internetowych Organizatora, gazetach lokalnych. W przypadku zwycięstwa pracy Uczestnika w Konkursie, wyrażam zgodę na publikację imienia i nazwiska, miejscowości zamieszkania Uczestnika, na profilach Organizatora w serwisach społecznościowych i na stronach internetowych Organizatora.

 

…………………………………………………………….

 

(podpis opiekuna)

 

 

Metryczka (załącznik nr 2)

img

 

 Wszystkim uczestnikom konkursu życzymy powodzenia i trzymamy kciuki. 

 

img

 

Grafika:https://www.google.com/search?q=sko&client=firefox-b-d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUK

27
Dodaj Komentarz
  • 7
  • 5
  • 14
Komentarze