31.10.2019

Ogólnopolski konkurs plastyczny.

Przeczytaj, może to dla Ciebie.

 

 

Zapraszamy  do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym

 

organizowanym przez 

 

Szkołę Podstawową nr 20 w Legnicy oraz I Oddział PKO BP w Legnicy,

 

który polega na zaprojektowaniu karty do bankomatu.

 

Celem konkursu jest:

- Rozwijanie kreatywnego myślenia.

- Rozwijanie talentów plastycznych.

- Propagowanie idei SKO.   

img

 

 

Warunki uczestnictwa:

 

1. Konkurs jest przeznaczony dla klas V-VI

 

2. Pomysł musi być samodzielny i nigdzie nie publikowany.

 

3. Praca musi być wykonana indywidualnie - w innym przypadku nie będzie oceniana.

 

4. Technika wykonania prac jest dowolna, na  kartce  A-4, musi zawierać logo SKO.

 

 5. Zgłaszając pracę na konkurs autorzy prac bezpłatnie przenoszą na Organizatora prawa autorskie zgodnie  z art. 50 ustawy z 4 lutego 1994 r. (Dz.U.1994 poz. 83) oraz jednocześnie akceptują warunki regulaminu konkursu i wyrażają zgodę na bezpłatne eksponowanie nadesłanych prac.

 

6. Informacje na temat uczestników konkursu – zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, objęte są tajemnicą – wykorzystane zostaną jedynie w sposób określony w niniejszym regulaminie (zgodnie z danymi metryczki - załącznik nr 2).

 

7. Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność Organizatora konkursu – Szkołę Podstawową nr 20 w Legnicy  oraz PKO BP w Legnicy i nie będą odsyłane.

 

8. Każda praca powinna posiadać  na odwrocie oświadczenie (załącznik nr 1 - poniżej) i metryczkę: imię i nazwisko dziecka, nazwę pracy i dokładny adres placówki, telefon kontaktowy, imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem, którego praca została wykonana.

 

9. Spośród nadesłanych prac zostaną wybrane i nagrodzone I, II, III miejsce   oraz wyróżnienia.

 

10. Prace konkursowe oceniane będą przez powołaną przez organizatora komisję, która będzie brała pod uwagę samodzielność przy wykonywaniu prac, oryginalność, pomysłowość, estetykę oraz zgodność z tematyką konkursu.

 

11. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają nagrody i dyplomy, które zostaną przesłane pocztą.

 

12. Lista nagrodzonych osób w konkursie zostanie opublikowana na stronie internetowej bloga szkoły            

 

 www.szkolneblogi.pl/blogi/20-legnica

 

13. Kwestie sporne rozstrzyga komisja konkursowa.

 

Prace należy nadsyłać do 22 listopada 2019r  ( liczy się data stępla pocztowego) na adres: 

 

Szkoła Podstawowa nr 20 

 

ul. Wierzyńskiego 1 

 

59-220 Legnica

 

 

 

Oświadczenie (załącznik 1)

 

Akceptuję Regulamin konkursu i oświadczam, że nadesłana praca jest wynikiem osobistej twórczości …………………………..……………………………………. (imię i nazwisko) – dziecka, którego jestem rodzicem /opiekunem prawnym i nie narusza praw podmiotów trzecich. Udzielam nieodpłatnie i bez ograniczeń czasowych zgody Organizatorowi na wykorzystanie nadesłanej Pracy dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu i jej zarchiwizowania. Jednocześnie udzielam zgody Organizatorowi na nieograniczone w czasie wykorzystywanie Pracy  na szkolnych blogach,  w serwisach społecznościowych i na stronach internetowych Organizatora, gazetach lokalnych. W przypadku zwycięstwa pracy Uczestnika w Konkursie, wyrażam zgodę na publikację imienia i nazwiska, miejscowości zamieszkania Uczestnika, na profilach Organizatora w serwisach społecznościowych i na stronach internetowych Organizatora.

 

 

 

…………………………………………………………….

 

 

 

(podpis opiekuna)

 

 

 

 

 

Metryczka (załącznik nr 2)

 

img

 

 

 

 Wszystkim uczestnikom konkursu życzymy powodzenia i trzymamy kciuki. 

 

 

 

img

 

 

 

 

 

 

 Grafika:https://www.google.com/search?q=u%C5%9Bmiech&client=firefox-b-d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwih6tPwg8flAhUs4KYKHQSBBwAQ_AUIESgB#imgrc=WtSu62WCoCswlM

 

 

24
Dodaj Komentarz
  • 15
  • 14
  • 22
Komentarze