20.04.2018

Ogólnopolski Konkurs Literacki.

Uczniowie klas VI-VII realizujemy się literacko.

Jeżeli jesteście w klasie VI lub VII, to na pewno spodoba Wam się pomysł na konkurs. Jest nim opowiadanie twórcze pt.

 

"Dobrze gospodaruję - jedzenia nie marnuję".

 

Konkurs ma na celu:

* Rozwijanie wyobraźni i twórczości literackiej.

* Umiejętność zarządzania żywnością.

* Prawidłowe komponowanie posiłków.

Opowiadanie powinno:

  • być napisane na papierze formatu A-4 maksymalnie do 2 stron.
  • praca musi być napisana czytelnie ( można skorzystać z komputera, rozmiar trzcionki 12 )    

1. Zgłaszając pracę na konkurs autorzy prac bezpłatnie przenoszą na Organizatora prawa autorskie zgodnie 
z art. 50 ustawy z 4 lutego 1994 r. (Dz.U.1994 poz. 83) oraz jednocześnie akceptują warunki regulaminu konkursu i wyrażają zgodę na bezpłatne eksponowanie nadesłanych prac.

 2. Informacje na temat uczestników konkursu – zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, objęte są tajemnicą – wykorzystane zostaną jedynie w sposób określony w niniejszym regulaminie (zgodnie z danymi metryczki - załącznik nr 2).

 3Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność Organizatora konkursu – Szkołę Podstawową nr 20
w Legnicy  oraz PKO BP w Legnicy i nie będą odsyłane.

 4. Każda praca powinna posiadać  na odwrocie oświadczenie (załącznik nr 1 - poniżej) i metryczkę: imię
i nazwisko dziecka, nazwę pracy i dokładny adres placówki, telefon kontaktowy, imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem, którego praca została wykonana.

 5. Spośród nadesłanych prac zostaną wybrane i nagrodzone I, II, III miejsce ( z każdej kategorii wiekowej kl. I-III )  oraz wyróżnienia.

 6. Prace konkursowe oceniane będą przez powołaną przez organizatora komisję, która będzie brała pod uwagę samodzielność przy wykonywaniu prac, oryginalność, pomysłowość, estetykę oraz zgodność z tematyką konkursu.

 7. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają nagrody i dyplomy, które zostaną przesłane pocztą.

 8. Lista nagrodzonych osób w konkursie zostanie opublikowana na stronie internetowej bloga szkoły

www.szkolneblogi.pl/blogi/20-legnica 

 

9. Kwestie sporne rozstrzyga komisja konkursowa

 Prace należy nadsyłać do 18 maja 2018 r  na adres:

Szkoła Podstawowa nr 20

ul. Wierzyńskiego 1

59-220 Legnica

 

 Oświadczenie (załącznik 1)

 

Akceptuję Regulamin konkursu i oświadczam, że nadesłana praca jest wynikiem osobistej twórczości …………………………..……………………………………. (imię i nazwisko) – dziecka, którego jestem rodzicem /opiekunem prawnym i nie narusza praw podmiotów trzecich. Udzielam nieodpłatnie i bez ograniczeń czasowych zgody Organizatorowi na wykorzystanie nadesłanej Pracy dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu i jej zarchiwizowania. Jednocześnie udzielam zgody Organizatorowi na nieograniczone w czasie wykorzystywanie Pracy  na szkolnych blogach,  w serwisach społecznościowych i na stronach internetowych Organizatora, gazetach lokalnych. W przypadku zwycięstwa pracy Uczestnika w Konkursie, wyrażam zgodę na publikację imienia i nazwiska, miejscowości zamieszkania Uczestnika, na profilach Organizatora w serwisach społecznościowych i na stronach internetowych Organizatora.

 

 

 

…………………………………………………………….

 

 

 

(podpis opiekuna)

 

 Metryczka (załącznik nr 2)

 

img

 

img

 

 

 

Grafika:https://www.google.com/search?q=dziecko+pisze&client=firefox-b-ab&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiBgNO_6sjaAhVFLVAKHT9oCFgQsAQIJg&

 

0
Dodaj Komentarz
  • 23
  • 22
  • 20