09.01.2022

Miłośnicy przyrody ...

... dzisiaj mają swój dzień.

 

img

 

Dzień Ligi Ochrony Przyrody obchodzony jest 9 stycznia

na pamiątkę pierwszego zjazdu tej organizacji.

Pomysłodawcą stowarzyszenia był botanik i rektor

Uniwersytetu Jagiellońskiego - profesor Władysław Szafer.

LOP została powołana z inicjatywy

Państwowej Rady Ochrony Przyrody. 

Głównym celem działalności stowarzyszenia jest kształtowanie

właściwych postaw człowieka przez ukazywanie bogactwa,

piękna i znaczenia przyrody, budzenie jej umiłowania i

poszanowania, szerzenie zrozumienia celów ochrony

przyrody i środowiska oraz problemów i zagrożeń. 

 

img

 

Tekst:https://www.lop.org.pl/9-stycznia-dzien-ligi-ochrony-przyrody  

Grafika:google.com/search?source=univ&tbm=isch&q=9+stycznia+lop+plakat&client=firefox-b-d

 

 

 

9
Dodaj Komentarz
  • 3
  • 5
  • 4
Komentarze