13.01.2020

Historia SKO od 1990 roku.

 

Już w latach 80., mimo wsparcia Ministerstwa Oświaty oraz

 

Związku Harcerstwa Polskiego, dotychczasowy model funkcjonowania szkolnych

 

kas oszczędności tracił na atrakcyjności. Świadczyła o tym liczba szkół

 

oszczędzających w SKO, która spadła do ok. 7 tys. W okresie transformacji

 

ustrojowej, której towarzyszyły głębokie przeobrażenia polskiej gospodarki,

 

w tym sektora bankowego, edukacja ekonomiczna najmłodszych poprzez SKO

 

musiała zejść na dalszy plan.

 

PKO Bank Polski nie zapomniał jednak o szkołach i uczniach oszczędzającychw SKO.

 

 Bank nadal organizował sztandarowy konkurs "Dziś oszczędzam w SKO - jutro w PKO".

 

 

 

W 1999 r. w nowym statucie PKO Banku Polskiego wśród czynności

 

realizowanych przez bank wymieniono „prowadzenie szkolnych kas oszczędności”

 

 

img

 

Plakat promujący sztandarowy konkurs Szkolnych Kas Oszczędności „Dziś oszczędzam w SKO - jutro w PKO” (obecnie Konkurs dla Szkolnych Kas Oszczędności)

 

 

 

 

Tekst i grafika:http://www.pkobp.pl/80-lat-sko/historia-sko-pko-banku-polskiego/od-1990-do-2010-r/

 

 

24
Dodaj Komentarz
  • 27
  • 11
  • 1
Komentarze