31.01.2021

Historia finansów cd.

Czy wiesz jak dawniej nyzywały się banknoty ?

 

 

Kolejnymi polskimi banknotami były wprowadzone w okresie Księstwa Warszawskiego

talary. Banknoty te miały nominały: 1, 2 i 5 talarów. Następnie

 w 1828 roku powstały w Warszawie, z inicjatywy ówczesnego ministra skarbu

 Królestwa Polskiego Ksawerego Druckiego-Lubeckiego, Bank Polski

wyemitował złote polskie. Stało się to jeszcze przed wybuchem

Powstania Listopadowego. W czasie powstania Bank wyemitował

 jednozłotowy banknot powstańczy z godłem Polski i Litwy. Z  powodu tego

godła władze rosyjskie nie uznały ważności banknotu po upadku Powstania.

Złote były emitowane przez Bank Polski do 1841 roku,

 kiedy zaborca wprowadził w Królestwie Polskim ruble. Emitowane banknoty

miały napisy w języku polskim i rosyjskim. Kolejnym polskim

 

 

 

 

 banknotem była marka polska, emitowana przez

Polską Krajową Kasę Pożyczkową

powstałą w 1917 roku. Pieniądze te były emitowane także po pełnym

odzyskaniu niepodległości w 1918 roku. W lutym 1919 roku Sejm przyjął

ustawę stwierdzającą, że przyszła polska instytucja emisyjna będzie nosiła

  nazwę Bank Polski i będzie emitował złote.

 

img

W związku z tym zamówiono druk takich banknotów w Szwajcarii, jednak do

obiegu weszły one dopiero w 1924 ego.roku, po reformach Władysława Grabskiego

 widnieje jednak na nich data 1919 rok

 

img

 

  

 

 

Tekst i grafika:http://gazetka_matematyczna.republika.pl/PIENIADZE/Historia_pieniadza.htm

 
2
Dodaj Komentarz
  • 19
  • 3
  • 10
Komentarze