07.01.2020

Czy babcia mogła należeć do SKO?

 

 

Potrzebę wprowadzenia tematyki oszczędności do szkolnych programów nauczania

 

postulowano w Polsce już w XVIII wieku, m.in. w materiałach utworzonej

 

w 1773 r. Komisji Edukacji Narodowej, pierwszego w Europie nowożytnego

 

Ministerstwa Oświaty. Do idei uzupełnienia programów szkolnych

 

o zagadnienia dotyczące oszczędności i racjonalnego gospodarowania pieniędzmi

 

powrócono kilka lat po odzyskaniu przez Polskę niepodległości.

 

W styczniu 1935 r. szkolne kasy oszczędności zostały oddane pod kuratelę

 

Pocztowej Kasy Oszczędności (dzisiejszego PKO Banku Polskiego),

 

największej instytucji oszczędnościowej II RP.

 

img

 

  Okólnik z 1935 r. dotyczący organizowania szkolnych kas oszczędności

w oparciu o Pocztową Kasę Oszczędności. 

 

 

Od samego początku PKO wspierała działania szkół uczestniczących

 

w SKO oraz pracujących w nich nauczycieli. Do szkół przekazywane

 

były materiały dydaktyczne, poradniki dla nauczycieli, czasopisma

 

dla młodzieży („Młody Obywatel”), a ponadto PKO organizowała

 

konkursy z atrakcyjnymi nagrodami finansowymi i rzeczowymi.

 

img

Okładka pierwszego numeru „Młodego Obywatela” (zbiory Przemysława Wiśniewskiego)

 

 

 

 

 Wiadomości i grafika:http://www.pkobp.pl/80-lat-sko/historia-sko-pko-banku-polskiego/do-1939-r/

40
Dodaj Komentarz
  • 8
  • 3
  • 2
Komentarze