Zasady korzystania z serwisu SzkolneBlogi.pl

 

Definicje

Poniższe pojęcia, używane w Zasadach należy rozumieć następująco:

PKO Bank Polski – Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego m.st. Warszawy, XIII Wydziału Gospodarczego pod numerem KRS 0000026438 o numerze REGON: 016298263 posiadający numer NIP 525-000-77-38 oraz kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) w wysokości 1 250 000 000 zł., właściciel i Administrator serwisu SzkolneBlogi.pl .

SKO - Szkolne Kasy Oszczędności - program edukacyjny prowadzony przez PKO Bank Polski realizowany w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, średnich oraz drużynach harcerskich.

SzkolneBlogi.pl - serwis internetowy prowadzony przez PKO Bank Polski w domenie www.szkolneblogi.pl .

Blog – kronika elektroniczna prowadzona przez Opiekuna SKO oraz zaakceptowanych przez niego użytkowników, stanowiąca część serwisu na której znajdują się Wpisy tworzone przez Prowadzącego Bloga.

Użytkownik - Użytkownikiem serwisu jest każda osoba odwiedzająca stronę www.szkolneblogi.pl . Użytkownicy serwisu dzielą się na zarejestrowanych oraz niezarejestrowanych. Wśród zarejestrowanych użytkowników szczególną grupę stanowią Prowadzący Bloga.

Prowadzący Bloga - nauczyciel lub dowódca drużyny harcerskiej będący opiekunem SKO zakładający pojedynczy Blog i będący do niego przypisany.

Wpis – pojedynczy post Prowadzącego Bloga opublikowany na przypisanym mu Blogu.

Komentarz – treść zamieszczona pod Wpisem, wyłącznie na temat danego Wpisu lub merytorycznie z nim powiązana.

 

O serwisie

1. Serwis SzkolneBlogi.pl prowadzony jest przez PKO Bank Polski S.A. w ramach programu Szkolnych Kas Oszczędności.
2. Serwis SzkolneBlogi.pl jest ogólnodostępnym serwisem przeznaczonym dla wszystkich zainteresowanych SKO oraz wszystkich innych ciekawych i nietuzinkowych internautów. W szczególności adresowany jest do Opiekunów i Uczestników SKO.
3. Wszystkie dane osobowe użytkowników serwisu będą przechowywane i przetwarzane przez PKO Bank Polski na zasadach określonych w ustawie z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
4. Zabrania się zamieszczania Wpisów i Komentarzy o treści, które:

  1. łamią zasady Netykiety (zbiór zasad przyzwoitego zachowania w Internecie) i obowiązującego prawa,
  2. wzywają do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej,
  3. propagują przemoc,
  4. uznanych powszechnie za naganne moralnie i społecznie niewłaściwe,
  5. są przeznaczone wyłącznie dla osób pełnoletnich,
  6. nie są tematycznie powiązane z serwisem,
  7. nie są oryginalnymi tekstami użytkownika (chyba że dopełnione są wszelkie zasady zachowania praw autorskich),
  8. są reklamą, autoreklamą,
  9. które nijak mają się do tematyki serwisu.

5. Dopuszczalna jest publikacja linków do treści, które mają znaczenie dla tematyki serwisu czy danego Wpisu, Komentarza.

 

Przechowywanie danych osobowych

6. Administratorem danych osobowych zarejestrowanych użytkowników serwisu SzkolneBlogi.pl jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 15. Przekazanie ww. danych osobowych jest związane z zarejestrowaniem użytkownika w serwisie SzkolneBlogi.pl .
7. Osobie, która dokonała rejestracji w serwisie SzkolneBlogi.pl służy:

  1. prawo dostępu do treści tych danych oraz ich poprawiania - odbywa się to przez edycję danych w serwisie SzkolneBlogi.pl .
  2. prawo żądania usunięcia jej danych osobowych ze zbioru – odbywa się to przez wysłanie takiego żądania przy wykorzystaniu formularza kontaktu w serwisie SzkolneBlogi.pl lub emaila wysłanego na adres: szkolneblogi@pkobp.pl . Przesłane żądania oznacza że Administrator serwisu SzkolneBlogi.pl ma prawo do likwidacji w serwisie konta tego użytkownika, jego Bloga, Wpisów oraz Komentarzy.

8. Dane osobowe użytkowników serwisu nie są udostępniane osobom trzecim.

 

Rejestracja

9. Rejestracja w serwisie nie jest obowiązkowa.
10. Rejestracja i korzystanie z serwisu jest bezpłatne.
11. Użytkownik niezarejestrowany to osoba, która nie dokonała rejestracji w serwisie. Brak rejestracji oznacza ograniczony dostęp do serwisu.
12. Użytkownik zarejestrowany to osoba, która dokonała pełnej rejestracji i aktywowała swoje konto w serwisie. Ma ona pełny dostęp do wszystkich elementów serwisu.
13. Osoba małoletnia dokonuje rejestracji z udziałem lub za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
14. Rejestracja użytkownika musi zostać potwierdzona przez użycie linku aktywacyjnego przesłanego na podany przez użytkownika podczas rejestracji adres e-mail.
15. Podane przez użytkownika dane osobowe podczas rejestracji mogą zostać użyte do analizy jego zachowań na stronie, zbierania danych demograficznych, udzielania wsparcia technicznego oraz odpowiedzi na pytania.
16. Każda osoba ma prawo do założenia tylko jednego konta w serwisie. Administrator serwisu zastrzega sobie prawo usuwania kont naruszających ten punkt Zasad.
17. Zabrania się używania obraźliwych i wulgarnych loginów w serwisie SzkolneBlogi.pl. Loginy naruszające ten punkt Zasad będą usuwane przez Administratora serwisu.
18. Każdy użytkownik serwisu SzkolneBlogi.pl bierze odpowiedzialność za swoje konto. Użytkownik ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność prawną za wszelkie treści umieszczone na swoim Blogu , we Wpisach i swoich Komentarzach.
19. Użytkownik serwisu nie będący Prowadzącym Bloga może w procesie rejestracji wskazać Blog do którego chce zostać przypisany. Prowadzący Blog decyduje o poziomie uprawnień jaki nadaje takim użytkownikom. Użytkownik może otrzymać uprawnienia do współtworzenia Bloga.

 

Rankingi

20. W ramach serwisu prowadzone są dwa rankingi Blogów – najbardziej lubiane i najpopularniejsze.
21. Ranking najbardziej lubianych Blogów uwzględnia oceny dokonywane przez użytkowników poprzez kliknięcie 'podoba mi się' w okienku 'oceń blog'.
22. Ranking popularności uwzględnia statystyki oglądalności Blogów przez użytkowników według ilości odwiedzin.

 

Postanowienia końcowe

23. Prowadzący Bloga ma obowiązek nadzorowania Komentarzy publikowanych pod jego Wpisami i prawo usuwania ich w przypadku łamania niniejszych Zasad.
24. Administrator zastrzega sobie prawo modyfikacji, usunięcia części bądź całości zawartości serwisu bez wcześniejszego poinformowania użytkowników.
25. Administrator ma prawo zablokować (czasowo lud definitywnie) lub usunąć Użytkownika w każdym czasie bez podania przyczyny, w szczególności we wszystkich przypadkach przewidzianych obowiązującymi w Polsce przepisami prawa.
26. Niniejsze Zasady korzystania z serwisu SzkolneBlogi.pl są dostępne na stronie www.szkolneblogi.pl .
27. Administrator serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany Zasad. O zmianach poinformuje na stronie www.szkolneblogi.pl na 3 dni przed ich wejściem w życie. Po upływie tego terminu obowiązująca jest treść Zasad uwzględniająca zmiany.
28. Użytkownik może w każdym czasie zlikwidować swoje konto, w szczególności jeśli nie akceptuje treści zmian Zasad. W tym celu należy postąpić zgodnie z pkt. 7. b. niniejszych Zasad.
29. Administrator ma prawo do dokonywania przerw w działaniu serwisu SzkolneBlogi.pl .
30. Zastrzeżenia dotyczące działania serwisu SzkolneBlogi.pl, prosimy wysyłać emailem na adres szkolneblogi@pkobp.pl lub poprzez formularz kontaktowy.
31. Czas reakcji ze strony Administratora będzie tak szybki jak to będzie możliwe (z wyłączeniem weekendów) od otrzymania zapytania. Chcemy udzielić jak najlepszych i jak najbardziej satysfakcjonujących odpowiedzi, które mogą wymagać konsultacji poza zespołem obsługującym serwis.
32. Przypominamy, że w Internecie nikt nie jest anonimowy i każdy zostawia po sobie trwały ślad. Każdy komputer ma swój unikatowy adres IP. Każdy dostawca łącza internetowego prowadzi statystyki co, kiedy i z jakiego komputera było wysyłane lub pobierane.

33. Niniejsze Zasady odpowiadają wymogom ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w tym stanowią regulamin w rozumieniu tej ustawy