Mój cel oszczędzania
W tym roku szkolnym oszczędzam na (można wybrać max. 3 odpowiedzi):