1

Smombie – kim jest, jak się zachowuje i co zrobić, aby nie stać się smartfonowym zombie
Smombie to osoba, która nie rezygnuje z korzystania z telefonu kiedy idzie po ulicy. W tym samym czasie przemieszcza się, pisze SMS-y, ogląda rolki, gra w gry, prowadzi videorozmowy. Bywa często całkowicie nieświadoma otoczenia. Nie kontroluje sytuacji dookoła siebie i stanowi poważne zagrożenie dro ...
13
Blog SKO

spmordarka

spmordarka

Szkoła Podstawowa w Mordarce

Kąty ze Skribotem

Uczniowie z klasy IVb na lekcji matematyki zaprogramowali trasy przejazdu robota z różnymi parametrami. Utrwalali w ten sposób różne rodzaje kątów.

0
1