1 2 następna ostatnia

Jak rozpoznać spoofing telefoniczny?
Spoofing to oszustwo, które polega na podszywaniu się pod wybraną osobę, firmę lub instytucję w celu uzyskania ważnych informacji np. umożliwiających dostęp do konta bankowego czy poczty e-mail.
5
Blog SKO

Zespół Szkół w Niebocku

Zespół Szkół w Niebocku

Dołączyli do nas nowi, do oszczędzania gotowi

Oni też chcą być przedsiębiorczy

9

Zapachniało świętami...

Corocznie w grudniu uczniowie naszej szkoły, wspierani przez rodziców i nauczycieli przygotowują piękne szopki bożonarodzeniowe oraz stroiki świąteczne. Część z nich trafia na konkurs organizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Dydni, a pozostałe ubogacają świąteczną wystawę w szkole. Zachęcamy do o ...

7

Konkurs na 85-lecie SKO

Kilka dni temu nasza SKO-wa społeczność podjęła decyzję o przystąpieniu do Konkursu na 85-lecie SKO. Po przeanalizowaniu regulaminu konkursu wspólnie stwierdziliśmy, że aktywnie działamy w ramach Szkolnej Kasy Oszczędności, podejmujemy działania przedsiębiorcze, a do tego postaramy się o powiększen ...

2

Planujemy podróż z Kubą Pieniążkiem

Uczymy dzieci przedsiębiorczości na różnych zajęciach, bo jesteśmy przedsiębiorczą szkołą, a przedsiębiorcza szkoła - to przedsiębiorczy uczeń.

0

Zakładamy własny biznes

Uczniowie klasy VIb w ramach innowacji pedagogicznej „Matematyka na co dzień” angażują się w ciekawe działania związane z przedsiębiorczością.

4

"Najpiękniejsza ozdoba bożonarodzeniowa z logo SKO"

Kilka tygodni temu otrzymaliśmy zaproszenie od Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Kantego w Wysokiej Głogowskiej do udziału w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym pod hasłem "Najpiękniejsza ozdoba bożonarodzeniowa z logo SKO". Konkurs ten został rozpropagowany przez nauczycieli plastyki w naszej szkole. O ...

1
1 2 następna ostatnia