1

Żegnaj szkoło,
wakacje czas zacząć!
6
Blog SKO

Szkoła Podstawowa w Myślachowicach. SKO PIENIĄŻEK

Szkoła Podstawowa w Myślachowicach. SKO PIENIĄŻEK

Lekcje oszczędności - cz. 1

Planujemy swoje wydatki - nauka oszczędności na lekcjach matematyki w klasie 6.

1
1