1

Dzień Nauczyciela
„Gdy uczeń osiąga coś dzięki nauczycielowi, nauczyciel również czegoś się uczy.” – Paulo Coelho
26
Blog SKO

Szkoła Podstawowa w Bobolicach

Szkoła Podstawowa w Bobolicach

1