Szkoła Podstawowa w Płóczkach Górnych

Szkoła Podstawowa w Płóczkach Górnych

Zapraszamy do odwiedzania, czytania oraz komentowania naszego bloga. Pozdrawiamy serdecznie wszystkich uczniów oszczędzających w SKO oraz ich opiekunów!

Zagadki zgadujemy i zadania rozwiązujemy

Lekcja bankowości w klasie drugiej

15

Ćwiczenia z liczenia

Zajęcia z poradnikiem "Brawo Bank"

32

Dokarmiamy ptaki

Pomagamy przetrwać zimę naszym skrzydlatym przyjaciołom

47

Oszczędzamy

i chorym dzieciom pomagamy...

52

Ferie w teatrze

Oszczędzamy i miło w teatrze czas spędzamy...

30

Kalendarz "Oszczędnego ucznia"

Nowy konkurs ogłoszony przez "Brawo Bank"

27