20.11.2018

Konkurs - bezpieczna droga

img

Zapraszam wszystkich uczniów naszej szkoły

do wzięcia udziału w konkursie:

Cele konkursu:

-   wzrost bezpieczeństwa dzieci i młodzieży na drodze,

-   kształtowanie nawyku właściwego zachowania się na drodze,

-   troska o bezpieczeństwo własne i innych uczestników ruchu drogowego

-   promowanie idei bezpiecznego poruszania się po drogach,

    jak również uświadomienie uczniom potrzeby poznania zasad

    i przepisów ruchu drogowego,

-  rozwijanie wyobraźni oraz umiejętności wypowiedzi artystycznej.

Konkurs polega na przedstawieniu tytułu konkursu

w dowolny wybrany przez siebie sposób może to być:

praca plastyczna dowolną techniką, format A4, A3 w formie plakatu, komiksu

oraz literacka np.: wiersz, piosenka

Termin: Na prace czekam do 

Praca powinna być podpisana (imię i nazwisko, klasa, opiekun)

Organizator konkursu: Szkolna Kasa Oszczędności

Na zwycięzców czekają ciekawe nagrody.

Rozstrzygnięcie Konkursu odbyło się 29 listopada 2018 roku.

img

 

 

28
Dodaj Komentarz
  • 5
  • 4
  • 1
Komentarze