1

Dzień Nauczyciela
„Gdy uczeń osiąga coś dzięki nauczycielowi, nauczyciel również czegoś się uczy.” – Paulo Coelho
22
Blog SKO

Szkoła Podstawowa nr 17 w Rzeszowie

Szkoła Podstawowa nr 17 w Rzeszowie

1