1

Dzień Nauczyciela
„Gdy uczeń osiąga coś dzięki nauczycielowi, nauczyciel również czegoś się uczy.” – Paulo Coelho
27
Blog SKO

Szkoła Podstawowa Im. Jana Pawła II w Świdnicy

Szkoła Podstawowa Im. Jana Pawła II w Świdnicy

1