1

SKO Blog Miesiąca
Znam już laureatów ostatniej w tym roku szkolnym edycji konkursu!
13
Blog SKO

SKO SP1 w Szprotawie

SKO SP1 w Szprotawie

Witajcie w naszej bajce..... SKO to wielka przygoda i niekończąca się opowieść o oszczędzaniu, o działalności SKO, o organizowanych akcjach propagujących mądre, systematyczne, aktywne oszczędzanie. Zapraszamy i nakłaniamy do czytania naszych informacji o wszystkich podejmowanych działaniach w ramach SKO, komentowania ich i oddawania głosików. Pozdrawiamy :)

Facebook i SKO

02.2019r.

20

Międzyszkolny Jubileuszowy Turniej SKO - PKO

02.2019r. SKO działająca przy SP 2 w Szprotawie zaprosiła...

21

Święto szkoły i SKO

02.2019r. Na uroczystym apelu...

8

DBI 2.

02.2019r. Z tej okazji

17

Urodziny PKO Banku Polskiego

02.2019r. Dokładnie przed stu laty

38

DBI=?

02.2019r. Już za chwilę...

20
1