1

SKO Blog Miesiąca
- etap kwietniowy
8
Blog SKO

SP1Małkinia

SP1Małkinia

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Curie Skłodowskiej w Małkini Górnej, to szkoła z tradycjami i bogatą historią. Wychowywało i kształciło się w niej kilka pokoleń uczniów.
1